Rehabilitacja

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym odgrywa bardzo istotną rolę w procesie zachowania sprawności i jest jedną z podstawowych, prócz farmakoterapii, metod interwencji.

Jest ona niezwykle cenna, niezależnie od zaawansowania choroby. Ponieważ u każdego pacjenta choroba może przebiegać inaczej, konieczne jest zadecydowanie o priorytetach i sposobach postępowania w zależności od potrzeb danej osoby i konieczności pracy z określonymi deficytami (ruchowymi czy też innymi).

Jednocześnie wszystkich chorych na SM łączy fakt stopniowego uszkadzania układu nerwowego przez postępujące procesy zapalne i neurodegeneracyjne. Choć możemy zatrzymać postęp choroby dzięki nowoczesnym terapiom, nie jesteśmy w stanie odbudowywać neuronów, które w toku choroby zostały utracone.

Co wobec tego daje rehabilitacja? Mózg ma naturalną właściwość NEUROPLASTYCZNOŚCI, co znaczy, iż mimo niemożności odbudowy fizycznie utraconych neuronów, mózg może znaleźć nowy sposób zrealizowania danej funkcji (np. ruchu) poprzez stworzenie nowych połączeń pomiędzy nerwami nie uszkodzonymi. Oznacza to, że proces rehabilitacji pomaga w stworzeniu tych nowych połączeń POMIMO deficytów w wyniku uszkodzenia fizycznego określonych miejsc w układzie nerwowym.

Rehabilitacja to proces przywracania sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej (także zawodowej), utraconej wskutek schorzeń i urazów, przez stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych. Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, którego celem jest przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu utraconych funkcji w przebiegu choroby, a także wad rozwojowych i wrodzonych. Innymi słowy rehabilitacja osób z niepełnosprawnością oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Twórcami współczesnego, polskiego modelu rehabilitacji byli Profesorowie Wiktor Dega i Marian Weiss.

W praktyce, w polskich warunkach proces rehabilitacji nie zawsze zachowuje element ciągłości, jest też procesem rozczłonkowanym pomiędzy rozmaite instytucje. Zależnie od potrzeb, poziomu sprawności, statusu zawodowego, osoba z SM może skorzystać z różnych form wsparcia realizowanych bądź to dzięki finansowaniu z NFZ, bądź z innych źródeł.

Istnieje międzynarodowy standard rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym, z wytycznymi rehabilitacji w SM mogą się Państwo zapoznać w języku angielskim pod linkiem:

https://www.eurims.org/images/stories/documents/Brochures/Recommendations%20on%20MS%20Rehabiltation%20RIMS%20EMSP%202012.pdfPolub nas na facebooku Polub nas na facebooku