Najważniejsze choroby różnicowane z SM

Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (choroba Devica- NMO)

Objawy tej choroby demielinizacyjnej to ciężkie zapalenie jednego lub obu nerwów wzrokowych oraz objawy ciężkiego połowiczego uszkodzenia rdzenia. Do niedawna, choroba Devica uznawana była za wariant SM, jednak po odkryciu przeciwciała NMO-IgG w krwi osób z NMO pozwoliło na wyróżnienie tych dwóch jednostek chorobowych. NMO ma charakter nawracający. Występuje jednak dość rzadko. Manifestuje się objawami ostrego lub podostrego zapalenia nerwów wzrokowych (charakteryzujących się zaburzeniami widzenia) oraz podostro nawracającymi objawami uszkodzenia rdzenia szyjnego lub szyjnego i piersiowego (m.in. obniżenie siły mięśniowej, niedowłady). To, które objawy wystąpią na początku nie jest określone. Objawy mogą występować również w odstępach dochodzących do kilku tygodni.

Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM)

Podostre wieloogniskowe uszkodzenie mózgu, z towarzyszącymi gorączką, zaburzeniami świadomości. Występuje szybko po infekcji, szczepieniu lub też ukąszeniu przez owady. W przebiegu choroby dochodzi do rozsianej demielinizacji, obrzęku, procesu zapalnego, a w obrazie MR widoczne są liczne zmiany. U pacjenta mogą pojawić się różnorodne deficyty neurologiczne, które mogą być podobne do tych w SM. Diagnostyka różnicowana powinna być zatem uwzględniania w przypadku każdego pacjenta, u którego podejrzewane jest SM, ponieważ istnieje wiele innych chorób o podobnych objawach.

Źródło:
„Stwardnienie Rozsiane”, pod red. Jacek Losy. Wyd. 1, Lublin, Wydawnictwo Czelej, 2013.
Beata Zakrzewska-Pniewska „Podstawy diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego”. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2010.


Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku